Hoe verhouden de werkloosheidsuitkeringen zich t.o.v. het arbeidsinkomen? Hoeveel bedragen de werkloosheidsuitkeringen na 5 jaar werkloosheid? Hoeveel uren moeten de leden van een gezin met laag inkomen werken om de armoedegrens te overstijgen? Op zoek naar de originele data en internationale vergelijking? Zie   http://www.oecd.org/social/benefits-and-wages.htm