Het Franse sociaal akkoord van 11 januari 2013 zette het vraagstuk van de werknemersparticipatie in de raad van bestuur van de ondernemingen terug op de politieke agenda bij onze zuiderburen. De nieuwe (voorzichtige) vorm van medezeggingschap, afgekeken van Duitsland en geïnspireerd door enkele CEO's (rapport Gallois) is een vorm van een nieuwe trade off, van een sociaal pact, om de betrokkenheid van werknemers en vakbonden te verhogen om de concurrentiekracht van Frankrijk te verbeteren. De discussie is niet meer ideologisch (de kogel is door de kerk) maar slaat op de modaliteiten. 

"Quand il pleut à Paris, on est mouillé à Bruxelles" zegt men soms. Wie om die reden belangstelling heeft voor het onderwerp of wie vreest dat dit het volgende punt van diversiteit wordt kunnen we verwijzen naar een paar commentaren, studies en analyses.

Martin Richer heeft meerdere artikels over dit onderwerp geschreven op de blog van Metis. Zijn artikels raken vele technische aspecten aan en zijn de moeite waard om te lezen, of men voor of tegen is.

ETUI, de Europese vakbond, heeft een aparte website over participatie met veel informatie over participatie in de verschillende landen.