Eerder op deze blog hebben we gesignaleerd dat het Europees Hof van Justitie zich moest uitspreken over het al dan niet discriminerend karakter van de Duitse Mittbestimmung. Het Hof  volgde onlangs de conclusie van de advocaat-generaal en besluit dat de Mittbestimmung niet in tegenspraak is et de Europese reglementering.

De vraag stelde zich of het geoorloofd is dat een werknemer in een buitenlands filiaal van een Duitse onderneming geen toegang heeft tot het medebeheer naar Duits recht: ze kunnen niet kiezen en kunnen niet verkozen worden in de raad van toezicht. Ze verliezen ook hun mandaat als ze hun plaats van tewerkstelling in Duitsland opgeven voor een job in een buitenlandse vestiging van de groep.

Het Hof concludeert dat de Europese regeling zich daar niet tegen verzet.

Bron: HvJ arrest 18 juli 2017 in de zaak C-566/15 Erzberger tegen TUI,