Het Europees Hof van Justitie zal zich binnen het jaar uitspreken over de conformiteit van het Duitse Mittbestimmung met het verbod van discriminatie en het principe van vrijheid van verkeer.

In de Duitse bedrijven met meer dan 2.000 werknemers krijgen vertegenwoordigers van werknemers een plaats in de toezichtsraad. Die worden exclusief verkozen door de werknemers tewerkgesteld in Duitsland, zelfs al stellen die ondernemingen elders meer werknemers te werk dan in het thuisland.

Tegenstanders van de Mittbestimmung beweren dat de kiesvoorwaarden werknemers in het buitenland discrimineren en hen beperken in hun keuze zich in een ander land te gaan werken.

Het Europees Hof voor Justitie moet nu de vraag beantwoorden of het beperkt kiesrecht een discriminatie inhoudt en het vrij verkeer van werknemers belemmert of niet.

Het arrest dat we op 4 mei 2017 mogen verwachten kan zeer grote gevolgen hebben voor quasi alle nationale systemen van bestuurlijke participatie (naast  Duitsland nog 17 lidstaten zoals Frankrijk en Nederland). Bovendien weet men niet goed hoe compatibel de Duitse Mittbestimmung is met andere nationale modellen van sociaal overleg die meer gebaseerd zijn op het conflictmodel. Er zijn ook nogal wat praktische bezwaren, m.n. de problemen die kunnen rijzen voor de organisatie van de verkiezingen van de leden van de toezichtsraad.

Bron: Hans Boeckler Stiftung (nota in het Frans; nota in het Engels).