Het Europees Hof van Justitie zal zich binnen het jaar uitspreken over de conformiteit van het Duitse Mittbestimmung met het verbod van discriminatie en het principe van vrijheid van verkeer.

Lees meer...

Jamais les actifs détenus par les actionnaires salariés en Europe n'ont été aussi élevés: 370 milliards d'Euros et plus de 3% du capital des grandes entreprises européennes en 2015. Cela représente aujourd'hui plus de 45.000 € par personne (plus de 25.000 € si l'on exclut les dirigeants exécutifs).

 

Source: Fédération Européenne de l'Actionnariat Salarié.

A new report from Eurofound examines the use of direct and indirect employee participation in decision-making in European establishments. Indirect employee participation involves employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation is the direct interaction between employers and employees.

Lees meer...

Geïnteresseerd in de rol van de (directe en indirecte) werknemersparticipatie in innovatieprocessen?

Via literatuuronderzoek en case studies in tien industriële bedrijven in Vlaanderen, aangevuld met een vergelijking met 3 andere landen, probeert het WIN-onderzoeksproject meer inzicht te krijgen in die rol van werknemers en hun vertegenwoordigers in innovatieprocessen.

Een vergelijkbare studie is uitgevoerd door Gérard Valenduc onder de titel Innovation et concertation sociale. Nouvelles technologies, stratégies d’innovation et expression des salariés.

In Nederland kan de rechter maatregelen treffen tegen ondernemingen en hun aandeelhouders als de rechter van oordeel is dat aangekaarte ontwikkelingen niet in het belang van de vennootschap zijn.

De ondernemingsraad van ABN Amro heeft het recht gekregen een enquêteprocedure starten bij de Ondernemingskamer en de rechter vragen om voorzieningen te treffen tegen een vijandige overname.

Bron: het financieele dagblad.

Partijen en hun middenveld sluiten akkoorden. Dit betekent dat akkoorden worden afgekocht door 'ieder het zijne te geven'.
Jean-Luc Dehaene