Staking 30/1 bevestigd. Nog altijd niets geleerd uit verleden. Stakingen 1974, 1984 en 1993 hebben situatie niet verbeterd, integendeel!

(Tweet Pieter Timmermans)

Als werknemers na talloze engagementen van hun werkgever vaststellen dat die engagementen loze woorden blijken, komen ze in het verweer.

Lees meer...

Verhalen, films, artikels en boeken laten toe de dynamiek van stakingen beter te verstaan

Lees meer...

Voor bepaalde ondernemingen bestaat de mogelijkheid om in geval van staking de provinciegouverneur om een bevel tot opeising van werknemers te verzoeken.

Lees meer...

Volgens Rik Van Cauwelaert (Knack 15.02.2012) zei Jos Geysels, politicus met vakbondsverleden, ooit:

ik droom van een staking op zondag.

Dit citaat is zo verrassend dat we op zoek gingen naar voorstellen van alternatieve acties. We vonden die: de idee van de virtuele staking. We citeren hieronder de integrale tekst.

Lees meer...

Employers who violate rules of fairness are punished by reduced productivity.
Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Pinguin Books, 308.