www.socialedialoog.be - Sociale conflicten

Stakingen zijn regelmatig voorwerp van maatschappelijk debat. De tussenkomst van de rechters ergeren de vakbonden. Externe piketten en geweld vinden de werkgevers ongeoorloofd. In 2002 probeerden de sociale partners, na een initiatief van de Minister van Arbeid, orde op zaken te stellen. Zo ontstond het Herenakkoord.

Lees meer...

Bij sociale onvrede zonder uitweg op ondernemingsniveau bestaat er een instantie van de laatste hoop, het verzoeningsbureau van het paritair comité. Hoe werkt zo’n bureau?

Lees meer...

Wat het aantal stakingsdagen betreft moet België alleen Denemarken en Frankrijk laten voor gaan.

Lees meer...

Niemand betwist het stakingsrecht, maar niemand mag het recht om vrij te gaan werken, vrij naar het ziekenhuis te gaan of vrij naar school te gaan betwisten.
Charles Michel, Eerste Minister, in de Kamer der Volksvertegenwoordigers op 22 oktober 2015