De staking is een essentieel begrip in de collectieve arbeidsverhoudingen. Dit fenomeen begrijpen laat toe tot de kern van de arbeidsverhoudingen te gaan.

Lees meer...

Stakingen zijn regelmatig voorwerp van maatschappelijk debat. De tussenkomst van de rechters ergeren de vakbonden. Externe piketten en geweld vinden de werkgevers ongeoorloofd. In 2002 probeerden de sociale partners, na een initiatief van de Minister van Arbeid, orde op zaken te stellen. Zo ontstond het Herenakkoord.

Lees meer...

Bij sociale onvrede zonder uitweg op ondernemingsniveau bestaat er een instantie van de laatste hoop, het verzoeningsbureau van het paritair comité. Hoe werkt zo’n bureau?

Lees meer...

Wat het aantal stakingsdagen betreft moet België alleen Denemarken en Frankrijk laten voor gaan.

Lees meer...

La performance d'une entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant que personnes
Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013: vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle.