Als werknemers na talloze engagementen van hun werkgever vaststellen dat die engagementen loze woorden blijken, komen ze in het verweer.

Lees meer...

Verhalen, films, artikels en boeken laten toe de dynamiek van stakingen beter te verstaan

Lees meer...

Voor bepaalde ondernemingen bestaat de mogelijkheid om in geval van staking de provinciegouverneur om een bevel tot opeising van werknemers te verzoeken.

Lees meer...

Volgens Rik Van Cauwelaert (Knack 15.02.2012) zei Jos Geysels, politicus met vakbondsverleden, ooit:

ik droom van een staking op zondag.

Dit citaat is zo verrassend dat we op zoek gingen naar voorstellen van alternatieve acties. We vonden die: de idee van de virtuele staking. We citeren hieronder de integrale tekst.

Lees meer...

Stakingen zijn regelmatig voorwerp van maatschappelijk debat. De tussenkomst van de rechters ergeren de vakbonden. Externe piketten en geweld vinden de werkgevers ongeoorloofd. In 2002 probeerden de sociale partners, na een initiatief van de Minister van Arbeid, orde op zaken te stellen. Zo ontstond het Herenakkoord.

Lees meer...

Cao’s zijn boeken waarin het wantrouwen gestold is. Voor elke eventualiteit is een regeling getroffen. Prikklokken. Roosters. Voorschriften. Controles. Allemaal mechanismen voortkomend uit wantrouwen. Daar moeten we vanaf om nieuwe, individuele arbeidsverhoudingen te kunnen realiseren.’
Brechtje De Leij