De staking van 30 januari heeft als nooit te voren een discussie op gang gebracht over de opportuniteit van de actie en de representativiteit van het protest. De inhoud is veel minder aan bod gekomen.

Lees meer...

ons land verdient een nominatie voor zijn vrijheid van staken

Guy Cox op studiedag FOD WASO.

Staking 30/1 bevestigd. Nog altijd niets geleerd uit verleden. Stakingen 1974, 1984 en 1993 hebben situatie niet verbeterd, integendeel!

(Tweet Pieter Timmermans)

Als werknemers na talloze engagementen van hun werkgever vaststellen dat die engagementen loze woorden blijken, komen ze in het verweer.

Lees meer...

Verhalen, films, artikels en boeken laten toe de dynamiek van stakingen beter te verstaan

Lees meer...

Wie vakbondsmensen ernstig neemt en uitgaat van hun goede trouw, krijgt veel terug, ook begrip voor moeilijke keuzes in het belang van het bedrijf.
Ignace Van Doorselaere