ons land verdient een nominatie voor zijn vrijheid van staken

Guy Cox op studiedag FOD WASO.

Staking 30/1 bevestigd. Nog altijd niets geleerd uit verleden. Stakingen 1974, 1984 en 1993 hebben situatie niet verbeterd, integendeel!

(Tweet Pieter Timmermans)

Als werknemers na talloze engagementen van hun werkgever vaststellen dat die engagementen loze woorden blijken, komen ze in het verweer.

Lees meer...

Verhalen, films, artikels en boeken laten toe de dynamiek van stakingen beter te verstaan

Lees meer...

Voor bepaalde ondernemingen bestaat de mogelijkheid om in geval van staking de provinciegouverneur om een bevel tot opeising van werknemers te verzoeken.

Lees meer...

Het syndicalisme is op vele terreinen verworden tot corporatisme.
Louis Tobback. Knack 1 juni 2016