De ene staking is de andere niet. Zeggen dat elke staking anders is klinkt overdreven, maar er zijn wel vele soorten. De woordenschat van de stakingen in kaart brengen is een kleurrijke oefening.

Lees meer...

Het is afgesproken in talrijke paritaire comités en in vele ondernemingen dat een staking pas gepast is als de partijen eerst een poging tot verzoening hebben ondernomen. Alleen bij uitblijven van een oplossing kunnen de vakbonden een stakingsaanzegging betekenen. Kunnen de vakbonden dergelijke aanzegging voor onbepaalde duur opstellen?

Lees meer...

Manou Doutrepont (september 2017)

 

Het komt zelden voor in de praktijk, misschien enkele keren per jaar in gans België. In zijn hervormingsplannen wenst Macron het referendum een grotere plaats te geven in de sociale democratie. De literatuur hierover is zeldzaam. Gesprekken hierover zijn meer gebaseerd op veronderstellingen dan op feiten en cijfers. Het referendum is weinig gekend en eigen-aardig.

Lees meer...

De collectieve actie om de reizigers niet te doen betalen voor een rit met het openbaar vervoer is o.i. geen staking in de juridische zin van het woord en valt niet onder het stakingsrecht.

Lees meer...

U mag het raden: hoe lang duurde de langste staking uit de geschiedenis?

Lees meer...

Men kan niet tezelfdertijd de hoogste lonen genieten, de beste sociale zekerheid genieten en de kortste loopbaan verlangen.
Frank Vandenbroucke, 2005.