Bij de aanvang van een staking staan twee dingen vast: werknemers verliezen zeker hun loon terwijl ze niet zeker zijn dat ze de strijd zullen winnen. Economisch bekeken is de staking een investering met risicos. De rationele staker zal zijn verlies aan inkomen door de staking vergelijken met de premie die hij hoopt te halen uit het conflict.

Lees meer...

door Manou Doutrepont

Oorlog, banditisme, moorden en liefde zijn de geliefkoosde thema's van de filmindustrie. Een zeldzame keer is de staking een centraal thema, hoewel stakingen alle ingrediënten hebben voor een goede plot. Met wat zoekwerk kon ik zes langspeelfilms opsnorren.

Lees meer...

De ene staking is de andere niet. Zeggen dat elke staking anders is klinkt overdreven, maar er zijn wel vele soorten. De woordenschat van de stakingen in kaart brengen is een kleurrijke oefening.

Lees meer...

Het is afgesproken in talrijke paritaire comités en in vele ondernemingen dat een staking pas gepast is als de partijen eerst een poging tot verzoening hebben ondernomen. Alleen bij uitblijven van een oplossing kunnen de vakbonden een stakingsaanzegging betekenen. Kunnen de vakbonden dergelijke aanzegging voor onbepaalde duur opstellen?

Lees meer...

Manou Doutrepont (september 2017)

 

Het komt zelden voor in de praktijk, misschien enkele keren per jaar in gans België. In zijn hervormingsplannen wenst Macron het referendum een grotere plaats te geven in de sociale democratie. De literatuur hierover is zeldzaam. Gesprekken hierover zijn meer gebaseerd op veronderstellingen dan op feiten en cijfers. Het referendum is weinig gekend en eigen-aardig.

Lees meer...

Employers who violate rules of fairness are punished by reduced productivity.
Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Pinguin Books, 308.