www.socialedialoog.be - Sociale conflicten

De stakingsgolf brengt niet alleen schade teweeg. Door het feit dat het nu 6 weken aan de gang is, is er een ware bijdrage tot het debat over stakingsvrijheid, politieke stakingen, misdrijven in het verlengde van de uitoefening van het stakingsrecht, e.d.. Begin van een debat dat de plattitudes overstijgt? We inventariseren enkele bijdragen.

Lees meer...

Ci-dessous, pour votre information, une lettre d'un cadre syndical adressée aux employeurs. C'est au lecteur de se faire un jugement.

Lees meer...

Het stakingsrecht in Nederland is opgerekt. Vakbonden mogen vanouds bij bedrijven en instellingen waarmee zij een conflict hebben een staking organiseren. Nu mogen zij ook bij klanten of leveranciers van dat bedrijf oproepen tot staking om de werkgever ook via hen onder druk te zetten.

Bron: de Volkskrant 3 november 2014

In Nederland kan een rechter verbieden dat een chloorfabriek door staking onder 40% van de productiecapaciteit zakt. Bron: NRCQ

In de discussie over de minimum dienstverlening in de openbare sector worden alle registers open getrokken: stakingsvrijheid, schade, aansprakelijkheid,  ...

Als men begint te praten over de sancties wordt alles opeens concreet. Wie moet aan wie schadeloosstelling betalen?

Maar uiteindelijk draait alles rond evenredigheid. Evenredigheid tussen het aantal stakers en niet-stakers. Evenredigheid tussen de schade bij werkgever en klanten en de belangen van de stakers.

Voor wie zijn eigen opinie wil vormen over de minimum dienstverlening hebben we enkele bronnen opgesnord.

Lees meer...

Optimaliseren via schijnzelfstandigheid zou wel eens brute pech kunnen opleveren.
Prof. Willy van Eeckhoutte