Naar aanleiding van een sociale conflict gebeurt het dat de werkgever zich richt tot de rechter om snel een halt toe te roepen aan feitelijkheden. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan uitspraak bij voorraad doen in geval spoed noodzakelijk is. De werkgever kan de zaak bij eenzijdig verzoekschrift. Het Hof van Cassatie verduidelijkte de voorwaarden voor deze procedure.

Lees meer...

De stakingsgolf brengt niet alleen schade teweeg. Door het feit dat het nu 6 weken aan de gang is, is er een ware bijdrage tot het debat over stakingsvrijheid, politieke stakingen, misdrijven in het verlengde van de uitoefening van het stakingsrecht, e.d.. Begin van een debat dat de plattitudes overstijgt? We inventariseren enkele bijdragen.

Lees meer...

Ci-dessous, pour votre information, une lettre d'un cadre syndical adressée aux employeurs. C'est au lecteur de se faire un jugement.

Lees meer...

Het stakingsrecht in Nederland is opgerekt. Vakbonden mogen vanouds bij bedrijven en instellingen waarmee zij een conflict hebben een staking organiseren. Nu mogen zij ook bij klanten of leveranciers van dat bedrijf oproepen tot staking om de werkgever ook via hen onder druk te zetten.

Bron: de Volkskrant 3 november 2014

In Nederland kan een rechter verbieden dat een chloorfabriek door staking onder 40% van de productiecapaciteit zakt. Bron: NRCQ

Le dialogue social est le point de convergence qui permettrait de d'assurer l'efficience économique et le progrès social.
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE,LE TRAVAIL ET L’EMPLOI. Rapport de Jean-Denis Combrexelles. Septembre 2015