Op 17 januari '15 konden we lezen dat de nationale betoging in Brussel van 6 november de Belgische spoorwegen voor meer dan 1 miljoen euro inkomsten zorgde.

In de pers van 22 januari '15 kon men evenwel lezen dat de staking van 15 december 2,3 miljoen euro kostte aan de NMBS. Dat is het gevolg van staking van het personeel van de NMBS zelf, of beter gezegd van 27% van het personeel.

Lees meer...

Naar aanleiding van een sociale conflict gebeurt het dat de werkgever zich richt tot de rechter om snel een halt toe te roepen aan feitelijkheden. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan uitspraak bij voorraad doen in geval spoed noodzakelijk is. De werkgever kan de zaak bij eenzijdig verzoekschrift. Het Hof van Cassatie verduidelijkte de voorwaarden voor deze procedure.

Lees meer...

De stakingsgolf brengt niet alleen schade teweeg. Door het feit dat het nu 6 weken aan de gang is, is er een ware bijdrage tot het debat over stakingsvrijheid, politieke stakingen, misdrijven in het verlengde van de uitoefening van het stakingsrecht, e.d.. Begin van een debat dat de plattitudes overstijgt? We inventariseren enkele bijdragen.

Lees meer...

Ci-dessous, pour votre information, une lettre d'un cadre syndical adressée aux employeurs. C'est au lecteur de se faire un jugement.

Lees meer...

Het stakingsrecht in Nederland is opgerekt. Vakbonden mogen vanouds bij bedrijven en instellingen waarmee zij een conflict hebben een staking organiseren. Nu mogen zij ook bij klanten of leveranciers van dat bedrijf oproepen tot staking om de werkgever ook via hen onder druk te zetten.

Bron: de Volkskrant 3 november 2014

Hoe sterker de inschatting van de partnerschapsrelatie en -strategie, hoe lager de globale inschatting van personeelsproblemen
Peggy De Prins