Bron: VBO o.b.v. RSZ

Volgens de Hoge Raad, het Nederlandse hoogste rechtscollege, hoeft een staking niet het uiterste middel te zijn. Ook hoeven stakingen niet van tevoren worden aangekondigd. Dit is een ommezwaai in het Nederlands stakingsrecht.

Lees meer...

Op 28 mei 2015 diende Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert een resolutie in waarin hij de regering vraagt het Herenakkoord uit 2002 inzake stakingen te evalueren. Indien blijkt dat dit niet voldoet, vraagt hij de regering het recht op staken en het recht op werk duidelijk te omschrijven. Hij herinnert de regering ook aan de belofte maken van de minimale dienstverlening, conform het regeerakkoord.

Kan een klant schadevergoeding eisen t.g.v. een staking bij zijn leverancier? De vraag is actueel nu Testaankoop in naam van reizigers een schade-eis instelt tegen de NMBS wegens de treinstakingen.

Lees meer...

Hoe ver reikt de stakingsvrijheid voor ambtenaren en werknemers die (1) werkzekerheid genieten (systeem van vaste benoeming) en (2) een essentiële dienst verzekeren aan de gemeenschap en (3) het monopolie hebben om die dienst te verzekeren?

De stakingsvrijheid, zonder beperkingen, zoals die in België bestaat voor bijvoorbeeld treinbestuurders, cipiers of havenloodsen is een uitzondering in Europa.

Lees meer...

Werkbaar werk kan je niet afdwingen bij KB of decreet. Er is nood aan een vernieuwde sociale dialoog, over het anders en innovatief organiseren.
Mieke Van Gramberen (De Tijd 5 juni 2015)