Staken of niet staken. Het is een discussie tussen stakers en werkwilligen. Het is een dilemma voor elke werknemer die betrokken geraakt bij een staking. En kunnen niet-stakers de voordelen genieten die de stakers hebben bekomen dank zij de staking?

Lees meer...

Om druk te zetten op onderhandelingen bestaat er een originele manier van staken. De werknemers werken door maar krijgen geen loon. De werkgever stort per stakingsdag een bedrag dat vooraf is overeengekomen door aan bijvoorbeeld een humanitair doel. Beide partijen verliezen, maar de klant wordt gediend. Dat heet een virtuele of sociale staking. Nieuwsgierig hoe dat in zijn werk gaat? Stan De Spiegelaere legt het uit.

Een andere manier om te protesteren tegen de werkgever bestaat in de "Japanse staking". Hierbij werken de werknemers gewoon verder maar zij dragen een armband uit protes. Een voorbeeld? In maart 2015 organiseerden de werknemers van Teijin Aramid in Emmen (NL) dergelijke actie. Zij droegen een armband met een "angry smiley".

 

Op 17 januari '15 konden we lezen dat de nationale betoging in Brussel van 6 november de Belgische spoorwegen voor meer dan 1 miljoen euro inkomsten zorgde.

In de pers van 22 januari '15 kon men evenwel lezen dat de staking van 15 december 2,3 miljoen euro kostte aan de NMBS. Dat is het gevolg van staking van het personeel van de NMBS zelf, of beter gezegd van 27% van het personeel.

Lees meer...

Naar aanleiding van een sociale conflict gebeurt het dat de werkgever zich richt tot de rechter om snel een halt toe te roepen aan feitelijkheden. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan uitspraak bij voorraad doen in geval spoed noodzakelijk is. De werkgever kan de zaak bij eenzijdig verzoekschrift. Het Hof van Cassatie verduidelijkte de voorwaarden voor deze procedure.

Lees meer...

De stakingsgolf brengt niet alleen schade teweeg. Door het feit dat het nu 6 weken aan de gang is, is er een ware bijdrage tot het debat over stakingsvrijheid, politieke stakingen, misdrijven in het verlengde van de uitoefening van het stakingsrecht, e.d.. Begin van een debat dat de plattitudes overstijgt? We inventariseren enkele bijdragen.

Lees meer...

Als je een goede relatie met de vakbonden hebt, willen ze meedenken en is het veel makkelijker als jij hen een keer nodig hebt.
Carel Maasland, HR-manager in corporate HR-team IKEA