Hoe ver reikt de stakingsvrijheid voor ambtenaren en werknemers die (1) werkzekerheid genieten (systeem van vaste benoeming) en (2) een essentiële dienst verzekeren aan de gemeenschap en (3) het monopolie hebben om die dienst te verzekeren?

De stakingsvrijheid, zonder beperkingen, zoals die in België bestaat voor bijvoorbeeld treinbestuurders, cipiers of havenloodsen is een uitzondering in Europa.

Lees meer...

Vier auteurs vergelijken in een artikel van SAMPOL de deelnemers aan de nationale manifestatie van december 2014 met de vakbondsbetogers die drie jaar eerder op straat kwamen tegen de maatregelen van de regering-Di Rupo. Ze laten zien dat beide mobilisaties erg veel gelijkenissen vertonen qua eisen en thema’s, maar dat het grote verschil schuilt in de samenstelling van de geviseerde regering. Leidde dit verschil in regeringssamenstelling ook tot verschillen op straat? Hadden de betogers tegen Michel I andere verwachtingen en andere politieke voorkeuren dan hun voorgangers tegen Di Rupo I? Een originele analyse.

Op 15 december 2014, dag uitgeroepen tot nationale stakingsdag, hebben 9 op 10 werknemers niet gestaakt en gewoon doorgewerkt. Het aantal stakende werknemers bleef dus haperen op een kleine 10%. Dit volgt uit een berekening op basis van cijfers van SD Worx.

Lees meer...

Voor wie zich wil verdiepen in de theorie van het stakingsrecht is deze nota een referentiedocument. Deze paper werd opgesteld n.a.v. het debat over het stakingsrecht in de schoot van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Chez bpost, les gens savent que si rien ne bouge, il n'y a pas d'avenir.
Johnny Thijs.