Un article dans L'Echo.

Het onderscheid tussen staking en aanslag op de vrijheid te werken, overzichtelijk voorgesteld door Professor Emeritus Othmar Vanachter in De Morgen van 26 oktober 2015.

Een staking kan de werkgever vrijstellen van zijn verplichting om werk te verschaffen aan de werkwilligen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 14 september 2015 verduidelijkt de voorwaarden om die regel toe te kunnen passen.

Lees meer...

Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne dienden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een Voorstel in van resolutie betreffende het recht op collectieve actie, .

Ook bij stakingsacties mag niet op de sporen gelopen worden en mogen ook geen seinhuizen door stakers geblokkeerd worden. Dat heeft een Brusselse rechter op 15 oktober 2015 beslist, aldus Het Laatste Nieuws.

Lees meer...

Niemand betwist het stakingsrecht, maar niemand mag het recht om vrij te gaan werken, vrij naar het ziekenhuis te gaan of vrij naar school te gaan betwisten.
Charles Michel, Eerste Minister, in de Kamer der Volksvertegenwoordigers op 22 oktober 2015