Door Peggy De Prins, professor arbeids- sociologie en HRM (AMS.

 

Te lang stond sociale dialoog in het teken van louter financiële ruilrelaties, genre ‘voor wat, hoort wat’.

In het geladen klimaat binnen de NMBS, met een extreem wij-zijdenken tussen de sociale partners, klinkt het begrip ‘sociale partners’ bijzonder zuur. Een partnerschap impliceert wederkerigheid, dat je rekening houdt met elkaars belangen, posities, verwachtingen en mogelijkheden. Het is geen toeval dat je dat concept maar zelden hoort in de context van de NMBS. Men heeft het over dé vakbond, hét management en dé politiek. We zien ze als vijanden eerder dan als sociaaleconomische bondgenoten.

Lees meer...

De Brusselse handelsrechter zal donderdag 10/12 voor de eerste maal de collectieve vordering van Test-Aankoop tegen de NMBS behandelen. De consumentenorganisatie eist een schadevergoeding voor in totaal acht stakingsdagen, goed voor 14 miljoen euro. De procedure zal vele maanden in beslag nemen. Bron: GVA)

"Vakbonden hebben er alle belang bij om de hand die we uitsteken, te grijpen en hierover in overleg te gaan. Zoniet zal men politiek voor rechtszekerheid moeten zorgen." Dat is de stelling van Pieter Timmermans in een opiniestuk in De Morgen van 28 oktober 2015.

Un article dans L'Echo.

“Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.”
Deense natuurkundige en filosoof Niels Bohr