De Nederlandse rechter oordeelt in beroep dat het grondpersoneel van KLM niet mag staken gedurende de drukste dagen op Schiphol. Hoe belangrijk is dit arrest?

Lees meer...

Door Manou Doutrepont

Partners moeten ruzie kunnen maken. Sociale partners moeten ruzie kunnen maken. Dit kan zonder het risico van een diepe en langdurige breuk als grenzen afgesproken worden. Daarom de vraag: heeft niet iedereen, ook de vakbonden, er belang bij de contouren van het stakingsrecht te definiëren?  

Lees meer...

Door Peggy De Prins, professor arbeids- sociologie en HRM (AMS.

 

Te lang stond sociale dialoog in het teken van louter financiële ruilrelaties, genre ‘voor wat, hoort wat’.

In het geladen klimaat binnen de NMBS, met een extreem wij-zijdenken tussen de sociale partners, klinkt het begrip ‘sociale partners’ bijzonder zuur. Een partnerschap impliceert wederkerigheid, dat je rekening houdt met elkaars belangen, posities, verwachtingen en mogelijkheden. Het is geen toeval dat je dat concept maar zelden hoort in de context van de NMBS. Men heeft het over dé vakbond, hét management en dé politiek. We zien ze als vijanden eerder dan als sociaaleconomische bondgenoten.

Lees meer...

De Brusselse handelsrechter zal donderdag 10/12 voor de eerste maal de collectieve vordering van Test-Aankoop tegen de NMBS behandelen. De consumentenorganisatie eist een schadevergoeding voor in totaal acht stakingsdagen, goed voor 14 miljoen euro. De procedure zal vele maanden in beslag nemen. Bron: GVA)

Je n'ai jamais très bien compris pourquoi une semaine de grève s'appelle une semaine d'action.
André Frossard