De collectieve actie om de reizigers niet te doen betalen voor een rit met het openbaar vervoer is o.i. geen staking in de juridische zin van het woord en valt niet onder het stakingsrecht.

Lees meer...

U mag het raden: hoe lang duurde de langste staking uit de geschiedenis?

Lees meer...

Het zou een quizvraag kunnen zijn: wanneer vond de eerst genoteerde staking plaats?

Lees meer...

"Bijgevolg moet het aan elke werknemer toegekende recht om zich niet aan te sluiten bij een stakingsbeweging voor die werknemer noodzakelijkerwijs impliceren dat hij zijn recht om te werken kan uitoefenen."

Bron: advies 61.570/4 van 14 juni 2017 van de Raad van State

"Het recht om collectieve actie te voeren kan ook worden onderworpen aan beperkingen krachtens het interne recht, met name teneinde de rechten van anderen te beschermen.

Misbruik van het recht om collectieve actie te voeren wordt niet beschermd en de bevoegde rechter kan maatregelen nemen teneinde een dergelijk misbruik te beëindigen of te veroordelen."

Bron: Arrest Grondwettelijk Hof 18 mei 2017.

Als de goedkope werknemer niet naar de werkgever komt, dan gaat de werkgever wel naar het land van de werknemer.
Neelie Kroes