Het zou een quizvraag kunnen zijn: wanneer vond de eerst genoteerde staking plaats?

Lees meer...

"Bijgevolg moet het aan elke werknemer toegekende recht om zich niet aan te sluiten bij een stakingsbeweging voor die werknemer noodzakelijkerwijs impliceren dat hij zijn recht om te werken kan uitoefenen."

Bron: advies 61.570/4 van 14 juni 2017 van de Raad van State

"Het recht om collectieve actie te voeren kan ook worden onderworpen aan beperkingen krachtens het interne recht, met name teneinde de rechten van anderen te beschermen.

Misbruik van het recht om collectieve actie te voeren wordt niet beschermd en de bevoegde rechter kan maatregelen nemen teneinde een dergelijk misbruik te beëindigen of te veroordelen."

Bron: Arrest Grondwettelijk Hof 18 mei 2017.

In Nederland kan een rechter een staking verbieden. Maar onder welke voorwaarden? Het antwoord op de vraag zou de Belgische wetgever kunnen inspireren.

Lees meer...

Door Manou Doutrepont

De Raad van State heeft volgens De Tijd bedenkingen over het Regeringsvoorstel. De procedure zou een inbreuk zijn op het stakingsrecht . Is het mogelijk dat de Raad van State twee zaken verwart?

Lees meer...

De vakbond lijkt zich van tegenstander tot raadgever te ontwikkelen. Slimme ondernemers zien in dat er bij de bonden minstens zoveel kennis schuilt als bij consultants. Het verschil is dat de vakbond goedkoper is én niet vertrekt na over een probleem te hebben meegedacht.
Henny Hendriks, vice-president hrm van Atos Origin. (NL)