"Bijgevolg moet het aan elke werknemer toegekende recht om zich niet aan te sluiten bij een stakingsbeweging voor die werknemer noodzakelijkerwijs impliceren dat hij zijn recht om te werken kan uitoefenen."

Bron: advies 61.570/4 van 14 juni 2017 van de Raad van State

"Het recht om collectieve actie te voeren kan ook worden onderworpen aan beperkingen krachtens het interne recht, met name teneinde de rechten van anderen te beschermen.

Misbruik van het recht om collectieve actie te voeren wordt niet beschermd en de bevoegde rechter kan maatregelen nemen teneinde een dergelijk misbruik te beëindigen of te veroordelen."

Bron: Arrest Grondwettelijk Hof 18 mei 2017.

In Nederland kan een rechter een staking verbieden. Maar onder welke voorwaarden? Het antwoord op de vraag zou de Belgische wetgever kunnen inspireren.

Lees meer...

Door Manou Doutrepont

De Raad van State heeft volgens De Tijd bedenkingen over het Regeringsvoorstel. De procedure zou een inbreuk zijn op het stakingsrecht . Is het mogelijk dat de Raad van State twee zaken verwart?

Lees meer...

Door Manou Doutrepont

In een opiniestuk van 17 juni beweert een indrukwekkend aantal professoren, ambtenaren, politici en vakbondsleiders o.l.v. Jan Buelens dat het wetsvoorstel omtrent de minimale dienstverlening bij de NMBS een aanslag op het stakingsrecht is. Reageren tegen zo’n geweld houdt risico’ in. Toch zal ik proberen a.h.v. enkele vragen en beweringen de voorgestelde vanzelfsprekendheid van hun redenering in twijfel te trekken, als uitnodiging tot een open dialoog.

Lees meer...

Wij moeten leren ontdekken dat spreken pas zin heeft als de ander zichzelf begrepen voelt.
Remco Claassen