Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne dienden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een Voorstel in van resolutie betreffende het recht op collectieve actie, .

Complexity is your enemy. Any fool can make something complicated. It's hard to make something simple.
Richard Branson