Aantal stakingsdagen

Bron: VBO o.b.v. RSZ

Partijen en hun middenveld sluiten akkoorden. Dit betekent dat akkoorden worden afgekocht door 'ieder het zijne te geven'.
Jean-Luc Dehaene