www.socialedialoog.be - Voorstel van resolutie stakingsrecht en minimale dienstverlening

Op 28 mei 2015 diende Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert een resolutie in waarin hij de regering vraagt het Herenakkoord uit 2002 inzake stakingen te evalueren. Indien blijkt dat dit niet voldoet, vraagt hij de regering het recht op staken en het recht op werk duidelijk te omschrijven. Hij herinnert de regering ook aan de belofte maken van de minimale dienstverlening, conform het regeerakkoord.

If you want to ride your bicycle, you have to look ahead.

Your daddy