Kan een klant schadevergoeding eisen t.g.v. een staking bij zijn leverancier? De vraag is actueel nu Testaankoop in naam van reizigers een schade-eis instelt tegen de NMBS wegens de treinstakingen.

Opvallend is dat in 2013 dezelfde Testaankoop verklaarde dat Swissport de reizigers geen schadevergoeding moet betalen wegens de staking, omdat staking een geval van overmacht is.

Professor emeritus Arbeidsrecht Roger Blanpain zegt in een radio-interview dat de eis in strijd is met het recht op staking. De wetgever stelt dat staken een recht is en schade daar inherente gevolgen van zijn. De werkgever kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade. Hij maant Testaankoop aan om de procedure tegen de NMBS te staken. 

De professor slaat de bal mis. Testaankoop dagvaardt niet de stakers maar de NMBS. Er is o.i. geen verband tussen het recht van werknemers om te staken en niet-aansprakelijkheid van een leverancier in het geval hij zijn verplichting t.o.v. zijn klant niet kan inlossen. Kan er sprake zijn van een fout in hoofde van de werkgever? Is die fout van contractuele aard of spreken we van een extra-contractuele fout? Of kan de leverancier of dienstverlener overmacht inroepen?

Het antwoord is genuanceerd, zoals de 47 bladzijden van  het artikel over "werkstaking en overmacht" (TPR 1965) bewijst. Het hangt af van geval tot geval, o.m. van het feit of de staking voorzien kon worden of niet.

Omdat we geen pasklaar antwoord hebben gevonden op al deze vragen kijken we uit naar de uitspraak van de rechter. Het wordt zeker lang wachten, wat we voorzien een lange procedureslag.

De rechtspraak kan ook een effect hebben op andere situaties. Zal Testaankoop ook een schadeclaim invoeren in naam van ouders van kinderen die niet kunnen opgevangen worden door een staking van opvoeders? Zullen patiënten ziekenhuizen dagvaarden?

Het gekke is dat in dit geval de consument/reiziger, die misschien ook lid is van een vakbond, een vergoeding vraagt van de NMBS die door de belastingbetaler/consument gefinancierd wordt. Het lijkt echt veel op een vorm van kringloopeconomie.

Het boeiende is dat de uitspraak de machtsverhoudingen zodanig kan beïnvloeden dat de wetgever kan reageren door een ingreep in het stakingsrecht. Zal het consumentenrecht het stakingsrecht in beweging zetten?

 

Als je een goede relatie met de vakbonden hebt, willen ze meedenken en is het veel makkelijker als jij hen een keer nodig hebt.
Carel Maasland, HR-manager in corporate HR-team IKEA