www.socialedialoog.be - fiscaalvriendelijke stakingsvergoedingen

MR-kamerlid Olivier Destrebecq vindt het niet kunnen dat werknemers geen belasting moeten betalen op de stakingsvergoeding die ze in geval van staking van de vakbond ontvangen. (De Standaard)

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.