Voor bepaalde ondernemingen bestaat de mogelijkheid om in geval van staking de provinciegouverneur om een bevel tot opeising van werknemers te verzoeken.

Volledigheidshalve citeren we in de rubriek collectieve conflicten de mogelijkheid om personeel op te vorderen.

Het is de wet van 19 augustus 1948 met betrekking tot prestaties van algemeen belang in vredestijd die deze materie regelt.

In de praktijk wordt die wet bijzonder weinig toegepast, omdat de toepassingsvoorwaarden bijzonder streng zijn.

Beschrijving van de wet.

Casus.