Het zou een quizvraag kunnen zijn: wanneer vond de eerst genoteerde staking plaats?

 

De oudst opgetekende staking dateert van 1558 voor Christus, toen de arbeiders weigerden verder te werken aan de bouw van de piramide van Kheops omdat de look gerantsoeneerd werd. 

In het Egyptisch museum van Turijn ligt een papyrus met het verhaal van de tweede oudst genoteerde staking, nl. in 1152 voor Christus. 

De mijnwerkers van de zilvermijnen van Laurium staakten in 413 voor Christus. 

Het is niet gemakkelijk een volksopstand in de Oudheid te onderscheiden van een politieke staking zoals toen het Romeinse volk in opstand kwam in 494 voor Christus tegen de patriciërs.

De eerste grote staking in België vond plaats in 1886, na Christus.

 

Bronnen:

Rodrigues, D., La première grève de lhistoire. http://www.dulcerodrigues.info/historia/fr/historia_first_strike_fr.html

Caire, G., La grève ouvriière, Paris, les éditions ouvrières, 1978. https://books.google.be/books?id=Ur8AvZcK8MkC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=gr%C3%A8ve+ouvriers+pyramide&source=bl&ots=-Bk8vnib_B&sig=evZsFvh7I0ngMtwlbBvDk8Wzu4s&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj2hr2hxN_VAhWCb1AKHbtUBWAQ6AEIVjAG#v=onepage&q=gr%C3%A8ve%20ouvriers%20pyramide&f=false

De grootste stakingen uit de Belgische geschiedenis, De Standaard 29 januari 2012.

We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)