In Nederland kan een rechter een staking verbieden. Maar onder welke voorwaarden? Het antwoord op de vraag zou de Belgische wetgever kunnen inspireren.

Samengevat komt het erop neer dat de rechter de staking in een ruime context kan bekijken om te beslissen of een staking al dan niet rechtmatig is. De beoordelingsvrijheid va nde rechter is beperkt.

Een beperking of uitsluiting van het recht op collectieve actie is slechts aan de orde als dat maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is, waarbij alle omstandigheden van het geval meegewogen dienen te worden, waaronder

  • de aard en duur van de actie,
  • de verhouding tussen de actie en het nagestreefde doel
  • en de schade.

Bron: Advocatenblad

la démocratie parlementaire ne fonctionne réellement correctement qu'en adéquation avec la démocratie sociale. L'une n'exclue pas l'autre, elles s’enrichissent mutuellement. A nous d'être les arbitres pertinents.
André Perret,