Gewoonlijk associeert men het Duits model met Mittbestimmung, sociale vrede en partnership. Staat dat model onder druk? Wijzen de hoge stakingscijfers in 2015 in Duitsland op een verandering?

 

In vergelijking met andere landen is de stakingsfrequentie in Duitsland zeer laag, maar relatief bekeken is er in 2015 een piek opgedoken. Is dat eenmalig of wijst het op een tendens?

Een artikel van Ingrid Artus (IRES) leert dat het antwoord niet zo gemakkelijk te vinden is. De evolutie heeft te maken met vele factoren zoals

  • het juridisch kader (stakingen zijn in Duitsland onwettelijk als ze gericht zijn tegen de economische opties van de werkgever of tegen overheidsmaatregelen),
  • de getroffen sectoren (stakingen komen nu meer voor in dienstensectoren),
  • de wijziging van taktiek (de stakingsaanzeggingen op zich voldoen niet meer zoals vroeger),
  • de aanpassing van de syndicale strategie om meer offensief te zijn, nu de resultaten van het jarenlange partnership duidelijk zijn,
  • de participatiegraad aan stakingen (stakingen zijn het "werk" van kleine groepen),
  • de staking als middel om de achterban te mobiliseren en niet alleen om de werkgever onder druk te zetten,
  • de inzet van de stakingen (minder looneisen en meer de werkdruk dan vroeger),
  • de tendens van minder en minder lidmaatschap van ondernemingen bij werkgeversfederaties en de evolutie naar meer decentraal overleg.

De resultaten van de stakingen zijn niet altijd duidelijk, dat is ook een vaststelling.

De auteur bewijst hoe complex het verschijnsel staking is. Dat is al een voldoende reden om het artikel door te nemen. 

Bron: Ingrid ARTUS, Allemagne .La vague gréviste de 2015 – causes, résultats, perspectives, Chroniques internationales IRES N°157.

“If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from that person’s angle as well as from your own.”
Henry Ford