De Groep van Tien zal een nieuwe poging ondernemen om het stakingsrecht te moderniseren. Enkele losse kanttekeningen:

  1.  Het laatste akkoord over het stakingsrecht is het Herenakkoord van 2002. Dit is een evenwichtige tekst maar de essentie ervan zit in de naam. Een herenakkoord of gentlemans agreement bevat principes die niet in rechte afdwingbaar zijn. Het Herenakkoord hield een middelenverbintenis in van de onderhandelaars, geen resultaatsverbintenis noch verplichtingen van werkgevers en vakbonden op de werkvloer.
  2. De sociale partners trekken het dossier naar zich toe. Het is uitkijken hoe de andere stakeholders aan bod komen, zijnde de belastingbetaler, de reizigers, de consumenten, ...
  3. "Moderniseren" kan beginnen met een blik op het achteruitkijkscherm. In de jaren '70 hebben de sociale partners duidelijke regels gemaakt in de sectorale cao's betreffende de syndicale delegatie. Het betreft evenwichtige procedures die een staking moeten voorafgaan (verzoening, betekening, ...). Het Hof van Cassatie heeft die afspraken kaduuk gemaakt door de uitspraak dat die niet afdwingbaar zijn in hoofde van de individuele staker.
  4. Die sectorale cao's kwamen in de jaren '70 tot stand in uitvoering van een interprofessionele cao, cao nummer  Die bevat slechts een kader en is niet afdwingbaar. De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in de paritaire comités dit kader kunnen concretiseren omdat er een trade off was tussen het stakingsrecht en de rechten van de vakbondsafvaardiging in de bedrijven. Dit evenwicht was er niet in 2002 en dat verklaart deels waarom het Herenakkoord een herenakkoord is. Nu bestaat die balans ook niet. De Groep van Tien heeft daardoor geen andere keuze dan afdwingbare regels af te spreken op interprofessioneel niveau.
  5. De wetgever heeft al de evaluatiemethode vastgelegd. De nieuwe loonnormwet bepaalt dat vanaf 2017 de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven jaarlijks een verslag zal maken met een analyse van de naleving van de sociale vrede.
  6. Zal de wetgever tussen komen als de sociale partners er niet uit geraken?
The best time to fix the roof is when the sun is shining.

John F. Kennedy