De kwaliteit van de collectieve arbeidsverhoudingen in ondernemingen is zeer wisselvallend. Terwijl de juridische en sociale context dezelfde is voor alle bedrijven stellen we vast dat in de ene onderneming de relaties conflictueel zijn en in de andere constructief. Ook de economische situatie lijkt geen determinerende factor te zijn. Kan het onder meer liggen aan het management? (door Pol Bracke).

Lees meer...

La responsabilité sociale (RSE) et dialogue social vont de pair. L'administration française a publié un « mode d’emploi », visant à procurer des informations, des outils pratiques et des orientations méthodologiques et permettant de faire de la responsabilité sociétale des entreprises un enjeu du dialogue social.

L'attitude des syndicats vis-à-vis de RSE est résumé dans un article de ETUI.

 

Wie de documentatie zoekt over de resolutie betreffende de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt kan die vinden door hier te klikken.

De reactie van de werkgevers staat o.m. op de website van Voka.


Een lijst van bronnen die eerder toevallig is ontstaan:

Lees meer...

Werkgevers ontwikkelen steeds meer een gezondheidsbeleid voor hun personeel. Daar zijn twee redenen voor: de beheersing van de kost van het werkverzuim en de bezorgdheid om mensen langer aan het werk te houden. Is dat modern werkgeverschap of een schending van de privacy? De discussie leeft in Nederland (zie Financieel Dagblad) en zou ook in België kunnen gevoerd worden.

 

D'abord on a les syndicats qu'on hérite. Puis les syndicats qu'on mérite.
(de source inconnue)