Fair Labor Association (FLA) is a nonprofit organization dedicated to ending sweatshop conditions in factories worldwide.

Lees meer...

Zo'n 50 partijen van de Nederlandse schoonmaakbranche hebben de code ondertekend om bij aan- en uitbesteden (onderaanneming) van schoonmaakwerk niet alleen naar de prijs te kijken maar ook naar de sociale aspecten. Deze innovatieve code spreekt de werkgevers niet alleen aan als werkgever maar ook als opdrachtgever.

De Nationale Arbeidsraad maakte een folder die het vertrekpunt kan zijn voor het beleid van de werkgever.

 

Wie de Belgische aanpak wil vergelijken met deze van andere landen kan de studie van Eurofound lezen.

 

Het Federaal Planbureau publiceert de macro-economische indicatoren van duurzame ontwikkeling op internet.

Lees meer...

Les partenaires sociaux réunis au sein de l'ANACT ont définis la qualité au travail. Ce thème fairait l'object des négociations sociales futures et partie intégrante de durabilité.

 

Lees meer...

According to our estimates, about 47 percent of total US employment is at risk.
Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne