In de herfst van 2001 keurde de Raad “Werkgelegenheid”, d.i. de Raad waarin de Ministers van Werk van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn, onder het Belgische voorzitterschap, een lijst met 31 indicatoren m.b.t. de kwaliteit van de arbeid goed.

Lees meer...

Een studie in Noorwegen lijkt aan te tonen dat werkgevers met een duurzaamheidspolitiek lagere lonen betalen.

Lees meer...

De sociale dimensie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kunnen we ook sociaal verantwoord ondernemen noemen (SVO). De SA8000 (Social Accountability 8000) is een internationale norm om inhoud te geven aan sociaal verantwoord ondernemen.

Lees meer...

Werkzaam werk verwijst naar kwaliteit van het werk en welzijn op de werkplaats. Hoe komt zo’n begrip op een website over sociale dialoog?

Lees meer...

In Nederland ondertekenden de sociale partners een manifest of tekst met visie over duurzame arbeidsverhoudingen.

Lees meer...

Een vlieg kan geen porseleinwinkel kapotmaken, ze kan nog geen koffiekopje doen trillen. Dus wat doet ze? Ze zoekt een olifant, vliegt in zijn oor en prikkelt hem tot hij ontploft van woede en al het porselein aan stukken slaat.
Yuval Noah Harari