Reeds twee werkgeversfederaties hebben een duurzaamheidsrapport uitgegeven. Andere federaties zetten hun schouders onder duurzaamheid.

Lees meer...

Lees meer...

In de herfst van 2001 keurde de Raad “Werkgelegenheid”, d.i. de Raad waarin de Ministers van Werk van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn, onder het Belgische voorzitterschap, een lijst met 31 indicatoren m.b.t. de kwaliteit van de arbeid goed.

Lees meer...

Een studie in Noorwegen lijkt aan te tonen dat werkgevers met een duurzaamheidspolitiek lagere lonen betalen.

Lees meer...

De sociale dimensie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kunnen we ook sociaal verantwoord ondernemen noemen (SVO). De SA8000 (Social Accountability 8000) is een internationale norm om inhoud te geven aan sociaal verantwoord ondernemen.

Lees meer...

Chez bpost, les gens savent que si rien ne bouge, il n'y a pas d'avenir.
Johnny Thijs.