De sectorale fondsen voor de voedingsindustrie zijn referentie-aandeelhouders van INCOFIN, een Belgische holding die op haar beurt investeert in microfinancieringsinstellingen in landen in ontwikkeling.

Lees meer...

Reeds twee werkgeversfederaties hebben een duurzaamheidsrapport uitgegeven. Andere federaties zetten hun schouders onder duurzaamheid.

Lees meer...

Lees meer...

In de herfst van 2001 keurde de Raad “Werkgelegenheid”, d.i. de Raad waarin de Ministers van Werk van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn, onder het Belgische voorzitterschap, een lijst met 31 indicatoren m.b.t. de kwaliteit van de arbeid goed.

Lees meer...

Een studie in Noorwegen lijkt aan te tonen dat werkgevers met een duurzaamheidspolitiek lagere lonen betalen.

Lees meer...

Werkbaar werk kan je niet afdwingen bij KB of decreet. Er is nood aan een vernieuwde sociale dialoog, over het anders en innovatief organiseren.
Mieke Van Gramberen (De Tijd 5 juni 2015)