www.socialedialoog.be - Sociaal ondernemen
20
Jul

ISO 26000 is geroepen om de standaard te worden om de sociale dimensie van maatschappelijke verantwoord ondernemen te stroomlijnen.

Lees meer...

Interessant artikel door Paul de Beer in het mei-nummer van Socialisme & Democratie met een welbepaalde analyse van het verleden en een visie over de toekomst van de economie. In plaats van een welbepaald programma voor te stellen, zoals dat in het verleden het geval is, pleit de auteur voor meer inspraak, maar niet alleen van werknemers maar van alle stakeholders. Dit idee leunt dicht aan bij het concept duurzaamheid. Het is in die zin merkwaardig omdat de auteur niet spreekt over de inhoud van het overleg maar wel pleit voor processen die leiden tot verandering.

De ongelijkheid in inkomen neemt gemiddeld toe volgens de Oeso-cijfers. De laatste jaren hebben die evolutie zelfs versnelt. De statistieken illustreren het menselijk leed achter de slechte economische crisis.

De gedetailleerde cijfers tonen aan dat de situatie in België relatief beter is. De Gini-index en de relatieve armoede liggen in ons land onder het Oeso-gemiddelde dat sterk omhoog getrokken worden  door de gegevens van landen zoals USA, Mexico, Israël. De EU landen scoren bijna allemaal onder dit gemiddelde.

Lees meer...

The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are far reaching recommendations for responsible business conduct that 44 adhering governments – representing all regions of the world and accounting for 85% of foreign direct investment – encourage their enterprises to observe wherever they operate

Professor Richard Wilkinson toont aan dat er een verband is tussen gezondheids- en sociale problemen en ongelijkheid in een samenleving. Een overtuigende powerpoint presentatie.

Het resultaat is dat de sociale partners flirten met de grenzen van de irrelevantie.
Koen Schoors