De promotie van gezondheid komt meer en meer voor op de agenda van het personeelsbeleid. In het kader van de arbeidsverhoudingen zijn er meer theoretische en praktische vragen dan antwoorden. Sommigen laten zich niet tegen houden door die vragen om toch een project op te starten.

Lees meer...

HR moet zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zich actief bemoeien met outsourcing van bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel. “Je moet  weten onder welke voorwaarden diensten worden ingekocht en onder welke voorwaarden mensen werken.” Dit zegt Wim Mul, Directeur HR Schiphol Group.

Lees meer...

20
Jul

ISO 26000 is geroepen om de standaard te worden om de sociale dimensie van maatschappelijke verantwoord ondernemen te stroomlijnen.

Lees meer...

Interessant artikel door Paul de Beer in het mei-nummer van Socialisme & Democratie met een welbepaalde analyse van het verleden en een visie over de toekomst van de economie. In plaats van een welbepaald programma voor te stellen, zoals dat in het verleden het geval is, pleit de auteur voor meer inspraak, maar niet alleen van werknemers maar van alle stakeholders. Dit idee leunt dicht aan bij het concept duurzaamheid. Het is in die zin merkwaardig omdat de auteur niet spreekt over de inhoud van het overleg maar wel pleit voor processen die leiden tot verandering.

De ongelijkheid in inkomen neemt gemiddeld toe volgens de Oeso-cijfers. De laatste jaren hebben die evolutie zelfs versnelt. De statistieken illustreren het menselijk leed achter de slechte economische crisis.

De gedetailleerde cijfers tonen aan dat de situatie in België relatief beter is. De Gini-index en de relatieve armoede liggen in ons land onder het Oeso-gemiddelde dat sterk omhoog getrokken worden  door de gegevens van landen zoals USA, Mexico, Israël. De EU landen scoren bijna allemaal onder dit gemiddelde.

Lees meer...

Prouver que j''ai raison serait accorder que je puis avoir tort.

Le Mariage de Figaro