A two-day training event in Utrecht, the Netherlands aims to demonstrate how companies can transform principles to practice.

Lees meer...

Un nouvel ouvrage de l’OIT montre que l’écart grandissant entre riches et pauvres résulte seulement en partie des changements technologiques. Ce creusement est essentiellement le résultat de politiques économiques et institutionnelles qui ont précédé la crise économique et sociale, qui l’a encore accentué.

Van werkgevers wordt verwacht dat ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het beperken van veiligheidsrisico’s voor de werknemers en een gezonde werkomgeving creëren. Vele werkgevers organiseren echter gezondheidsacties die verder gaan dan wat de wet voorschrijft. Daarmee spelen ze in op een maatschappelijke trend, maar als ze het goed aanpakken, worden ze er zelf ook beter van.

Lees meer...

ACV publiceert een benchmark van Belgische ondernemingen op basis van hun "sociale prestaties".

Lees meer...

Een onderzoek van Zilveren Kruis Achmea in Nederland – onder 525 werknemers en 718 werkgevers – komt tot de vaststelling dat de noodzaak van gezondheidsmanagement groter is geworden.  (door Pol Bracke)

Lees meer...

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.