Heb je een job waar de sociale relaties een belangrijke rol spelen? Of sta je op het punt om een actieve rol te spelen als HR-manager, als Industrial Relations Manager, als HR Business Partner of als productieverantwoordelijke?

Verloopt het sociaal klimaat in je organisatie naar wens? Draagt het sociaal overleg bij tot betere beslissingen? Zo niet, zie je in dat het niet "allemaal de schuld van de vakbonden" is? Wil je je kostbare tijd investeren in verandering? Wil je uit de tunnelvisie stappen?

Dan kan je de volgende vragen stellen:

  • "What's my legacy?" Wat wil ik bereiken met het sociaal overleg en wat zijn mijn KPI?
  • Zijn het sociaal klimaat en de kwaliteit van het sociaal overleg in mijn organisatie vandaag beter dan een jaar geleden?
  • Heb ik een idee hoeveel mijn organisatie investeert in het sociaal overleg en kan ik met dezelfde middelen een beter resultaat bereiken? Variante: hoeveel tijd besteed ik aan het sociaal overleg? Kan ik die tijd niet beter besteden aan iets anders?
  • Wil ik voortdurend verplicht worden om achteruit te kijken en bezig zijn met "the shit of yesterday" (Peter Hinssen) of wil ik met de sociale partners de toekomst voorbereiden?
  • Wat zijn de sterke punten in het sociaal overleg in mijn organisatie? Hoe kan ik die versterken en de zwakheden corrigeren?
  • Wat is het meest rationele? Zich neerleggen bij de situatie of zich inspannen om de situatie te veranderen? Verder doen zoals ik vroeger deed of mijn voorganger deed of een nieuwe leest proberen?
  • Waarom moet ik er vandaag aan beginnen en niet morgen?

 

Besluit: breng uw competenties in kaart en zie wat je te doen staat:

 

competenties

.

 

We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)