Omgaan met een veelheid aan nationaliteiten en culturele achtergronden van werknemers. Diversiteit positief uitdragen en zien als oplossing, niet als probleem.Twee leerrijke voorbeelden: Tower Automotive in de Gentse haven en De Lijn. Een reportage van MO.

Optimaliseren via schijnzelfstandigheid zou wel eens brute pech kunnen opleveren.
Prof. Willy van Eeckhoutte