Omgaan met een veelheid aan nationaliteiten en culturele achtergronden van werknemers. Diversiteit positief uitdragen en zien als oplossing, niet als probleem.Twee leerrijke voorbeelden: Tower Automotive in de Gentse haven en De Lijn. Een reportage van MO.

Une grève est un mouvement organisé par des salariés pour réclamer le paiement des jours où ils n’ont pas travaillé.
Philippe Bouvard