Omgaan met een veelheid aan nationaliteiten en culturele achtergronden van werknemers. Diversiteit positief uitdragen en zien als oplossing, niet als probleem.Twee leerrijke voorbeelden: Tower Automotive in de Gentse haven en De Lijn. Een reportage van MO.

Als de goedkope werknemer niet naar de werkgever komt, dan gaat de werkgever wel naar het land van de werknemer.
Neelie Kroes