Social Dialogue Academy is het initiatief van Social Dialogue Network om open opleidingen aan te bieden aan HR-professionals en andere managers die hunvaardigheden in het sociaal overleg willen aanscherpen.

Lees meer...

Heb je een job waar de sociale relaties een belangrijke rol spelen? Of sta je op het punt om een actieve rol te spelen als HR-manager, als Industrial Relations Manager, als HR Business Partner of als productieverantwoordelijke?

Verloopt het sociaal klimaat in je organisatie naar wens? Draagt het sociaal overleg bij tot betere beslissingen? Zo niet, zie je in dat het niet "allemaal de schuld van de vakbonden" is? Wil je je kostbare tijd investeren in verandering? Wil je uit de tunnelvisie stappen?

Dan kan je de volgende vragen stellen:

  • "What's my legacy?" Wat wil ik bereiken met het sociaal overleg en wat zijn mijn KPI?
  • Zijn het sociaal klimaat en de kwaliteit van het sociaal overleg in mijn organisatie vandaag beter dan een jaar geleden?
  • Heb ik een idee hoeveel mijn organisatie investeert in het sociaal overleg en kan ik met dezelfde middelen een beter resultaat bereiken? Variante: hoeveel tijd besteed ik aan het sociaal overleg? Kan ik die tijd niet beter besteden aan iets anders?
  • Wil ik voortdurend verplicht worden om achteruit te kijken en bezig zijn met "the shit of yesterday" (Peter Hinssen) of wil ik met de sociale partners de toekomst voorbereiden?
  • Wat zijn de sterke punten in het sociaal overleg in mijn organisatie? Hoe kan ik die versterken en de zwakheden corrigeren?
  • Wat is het meest rationele? Zich neerleggen bij de situatie of zich inspannen om de situatie te veranderen? Verder doen zoals ik vroeger deed of mijn voorganger deed of een nieuwe leest proberen?
  • Waarom moet ik er vandaag aan beginnen en niet morgen?

 

Besluit: breng uw competenties in kaart en zie wat je te doen staat:

 

.

 

De leeftijdsscan van Alimento, de groep van sectorale diensten voor de voedingsindustrie, is eenvoudig en gratis en toegankelijk voor ondernemingen van alle sectoren. De tool geeft een zicht op de leeftijdsstructuur van je onderneming per functie en per departement. Je krijgt een beeld van de situatie binnen drie of vijf jaar. Bovendien helpt deze tool je cao nummer 104 toe te passen.

Omgaan met een veelheid aan nationaliteiten en culturele achtergronden van werknemers. Diversiteit positief uitdragen en zien als oplossing, niet als probleem.Twee leerrijke voorbeelden: Tower Automotive in de Gentse haven en De Lijn. Een reportage van MO.

L’expression de la religion en entreprise est un des sujets qui préoccupe de plus en plus de DRH. En France, une entreprise sur deux est concernée par le sujet de façon récurrente.

De fait on assiste à un paradoxe. La religion a de moins en moins de place en entreprise (l’entreprise laïque), tandis qu’en parallèle les salariés pratiquant s’affirment de plus en plus.

Lees meer...

"Pas de droits sans devoirs, dit-elle Égaux pas de devoirs sans droits."
Eugène Pottier, L'Internationale.