www.socialedialoog.be - Organisatie sociaal overleg

Het sociaal overleg bekeken vanuit de resultaten die het boekt levert een droevig beeld. Hoe zou het toch kunnen bijdragen tot economische groei, meer tewerkstelling, duurzame financiering van de sociale zekerheid en minder sociale conflicten? Een denkoefening op http://www.voka.be/media/20983115/2016voka013_vokagroeipapers_oktober_def.pdf

Wie het sociaal overleg en andere vormen van werknemersparticipatie wil bestuderen begint meestal aan een zoektocht waarbij de ene bron verwijst naar een ander. Dat is wat ik gedaan heb gedurende een aantal jaren en wil graag het resultaat delen. Hieronder, zonder de pretentie volledig te zijn, een lijst van artikels, boeken en vindplaatsen op het net die me vooruit hielpen.

Lees meer...

"vanuit mijn bescheiden ervaring weet ik dat de beste afspraken, akkoorden, adviezen voortkomen uit sociale dialoog."

Luc Cortebeeck, Heeft sociaal overleg toekomst? Toespraak op de SERV, 29 februari 2016.

Hieronder een tabel met de formele handelingen van de sociale partners op alle niveaus.

Bronnen: FOD Waso, NAR, CRB.

A significant transformation has taken place in collective industrial relations in recent years, with a shift towards greater decentralisation, in the context of the growth of service economies and the economic and employment effects of the global financial crisis. Against the background of recent initiatives to relaunch social dialogue involving the European Commission, EU governments and the social partners, Eurofound’s latest issue of Foundation Focus looks at the issue in detail.

Lees meer...