En cours de traduction d'un texte bilingue pour le CE ou le CPPT? En panne lors de la rédaction d'une cct en néerlandais?  A la recherche du mot exacte dans l'autre langue? Une machine de traduction gratuite est à votre disposition.

Het wordt tijd om verder te denken dan punctuele voorstellen om het sociaal overleg performanter te maken. De vraag is: welk algemeen kader de noodzakelijke voorwaarde kan vormen voor een sociaal overleg dat groei genereert, tewerkstelling aanzwengelt, sociale bescherming dient, meer gelijkheid waarborgt en minder stakingen? Welke recepten kunnen werken? Of moeten we inspiratie zoeken in de sociale geschiedenis?

Lees meer...

Het sociaal overleg bekeken vanuit de resultaten die het boekt levert een droevig beeld. Hoe zou het toch kunnen bijdragen tot economische groei, meer tewerkstelling, duurzame financiering van de sociale zekerheid en minder sociale conflicten? Een denkoefening op http://www.voka.be/media/20983115/2016voka013_vokagroeipapers_oktober_def.pdf

Wie het sociaal overleg en andere vormen van werknemersparticipatie wil bestuderen begint meestal aan een zoektocht waarbij de ene bron verwijst naar een ander. Dat is wat ik gedaan heb gedurende een aantal jaren en wil graag het resultaat delen. Hieronder, zonder de pretentie volledig te zijn, een lijst van artikels, boeken en vindplaatsen op het net die me vooruit hielpen.

Lees meer...

"vanuit mijn bescheiden ervaring weet ik dat de beste afspraken, akkoorden, adviezen voortkomen uit sociale dialoog."

Luc Cortebeeck, Heeft sociaal overleg toekomst? Toespraak op de SERV, 29 februari 2016.