Waarom besteedt ons systeem zo veel energie aan het sociaal overleg? Wat is zijn wezenlijke functie?  Hebben we een zicht op de resultaten? Door ervaring, meer dan door wetenschappelijke inzichten, komen we tot de volgende antwoorden, die beperkt blijven tot het Belgisch model

Lees meer...

Als bijlage een overzicht van de oorsprong, de werking en de belangrijkste kenmerken van het Belgisch systeem van arbeidsverhoudingen.

Het profiel van de collectieve arbeidsverhoudingen is beschreven in deze fiche.

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24