www.socialedialoog.be - Organisatie sociaal overleg

Als bijlage een overzicht van de oorsprong, de werking en de belangrijkste kenmerken van het Belgisch systeem van arbeidsverhoudingen.

Het profiel van de collectieve arbeidsverhoudingen is beschreven in deze fiche.