Bernard Leemans heeft 40 jaar ervaring in collectieve arbeidsverhoudingen. Onder meer in een sectorale federatie en als sociaal bemiddelaar. Hij deelde zijn interesse, zijn originele kijk op de dynamiek van het sociaal overleg  en zijn kritische zin op een lunch-debat georganiseerd door ALTIUS. Zijn powerpoint presentatie is leerrijk.

The criteria for establishing the quality of industrial relations proposed by the High Level Group on Industrial Relations and Change in the EU

Lees meer...

Het sociaal overleg, een hoeksteen van het Europees model, wordt nu ondermijnd.

Lees meer...

Een artikel dat het huidig Belgisch systeem van sociaal overleg op interprofessioneel niveau uitlegt aan de hand van een historische analyse.

Lees meer...

Waarom besteedt ons systeem zo veel energie aan het sociaal overleg? Wat is zijn wezenlijke functie?  Hebben we een zicht op de resultaten? Door ervaring, meer dan door wetenschappelijke inzichten, komen we tot de volgende antwoorden, die beperkt blijven tot het Belgisch model

Lees meer...