www.socialedialoog.be - Organisatie sociaal overleg

Goed sociaal overleg is ook economisch rendabel.

(Guy Cox, directeur generaal an de FOD WASO op het VBO seminarie van 19 februari 2013).

Lees meer...

In the current rapidly changing economic environment, there has been an increasing tendency since the 1990s for US employers, trade unions and workers to come together to create non-traditional structures aimed at meeting their various interests at work. More progressive companies and unions have used the collective bargaining process as a means to tackle the competitive pressures resulting from globalisation. Some have created partnerships based on new methods of communication and conflict resolution, joint decision-making in many areas, new work processes involving greater creative freedom for workers, and continuous training.

 more

Manu MUS stelt in een paper stelt het Belgisch sociaal overlegmodel als homogeen proces in vraag.Zijn samenvatting luidt als volgt:

Lees meer...

Wie klaagt er niet over de complexiteit van ons arbeidsrecht en van het sociaal overleg? De vraag is hoe dit kan stoppen zonder noodzakelijk het sociaal overleg op zich te verlammen.

Lees meer...

Bernard Leemans heeft 40 jaar ervaring in collectieve arbeidsverhoudingen. Onder meer in een sectorale federatie en als sociaal bemiddelaar. Hij deelde zijn interesse, zijn originele kijk op de dynamiek van het sociaal overleg  en zijn kritische zin op een lunch-debat georganiseerd door ALTIUS. Zijn powerpoint presentatie is leerrijk.