De nieuwe president van Frankrijk wil nieuwe regels in het sociaal overleg. De concrete voorstellen zetten ons aan om dit initiatief te volgen. Want, als het regent in Parijs zou het wel eens kunnen druppelen in Brussel.

 

Emmanuel Macron wil de hiërarchie der rechtsbronnen wijzigen door ondernemingsakkoorden voor sommige materies boven de sectorale akkoorden te plaatsen. Ander voorstel is het introduceren van het recht om een referendum te geven aan een minderheidsgroep. Een derde idee is de fusie van de overlegorganen. (Bron: L'Express)

Het Belgisch en het Franse model voor sectoraal overleg en ondernemingsoverleg hebben veel gemeenschappelijke kenmerken. Zo primeert de sector op de onderneming en is het ondernemingsoverleg gedomineerd door de vakbondsafvaardiging en niet door een personeelsvertegenwoordiging. In beide landen primeert het conflictmodel. Het politiek plan om het ondernemingsoverleg in Frankrijk een boost te geven kan een impuls geven voor de hervorming van het sociaal overleg in België.

Of die hervorming nodig is of niet, daar zijn (uiteraard) de meningen over verdeeld. Volgens Voka wordt het stilaan tijd om er aan te werken. In de  Voka Groeipaper oktober 2016 staan enkele voorstellen zoals de fusie van ondernemingsraad en CPBW en de opting-outclausule als voorwaarde voor de algemeen verbindendverklaring.