www.socialedialoog.be - Avenir de la concertation sociale

Lancer une réflexion sur 'avenir de la concertation sociale, en mettant plusieurs mondes en réseau, tel est l'objectif de l'ADP de Liège et de l'ADP du Hainaut. Une initiative que nous applaudissons et que vous pouvez découvrir sur le site https://www.concertation-sociale.be/#.

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.