Het sociaal overleg bekeken vanuit de resultaten die het boekt levert een droevig beeld. Hoe zou het toch kunnen bijdragen tot economische groei, meer tewerkstelling, duurzame financiering van de sociale zekerheid en minder sociale conflicten? Een denkoefening op http://www.voka.be/media/20983115/2016voka013_vokagroeipapers_oktober_def.pdf