Het sociaal overleg bekeken vanuit de resultaten die het boekt levert een droevig beeld. Hoe zou het toch kunnen bijdragen tot economische groei, meer tewerkstelling, duurzame financiering van de sociale zekerheid en minder sociale conflicten? Een denkoefening op http://www.voka.be/media/20983115/2016voka013_vokagroeipapers_oktober_def.pdf

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.