Wie het sociaal overleg en andere vormen van werknemersparticipatie wil bestuderen begint meestal aan een zoektocht waarbij de ene bron verwijst naar een ander. Dat is wat ik gedaan heb gedurende een aantal jaren en wil graag het resultaat delen. Hieronder, zonder de pretentie volledig te zijn, een lijst van artikels, boeken en vindplaatsen op het net die me vooruit hielpen.

 

3rd European Company Survey. Direct and Indirect Employee Participation. Eurofound, 2015

3rd European Company Survey.Workplace practices: patterns, performance and well-being, 2015. (http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf)

ACLVB wil weg op naar Duitse "mitbestimmung". De Morgen 23 maart 2013. http://www.demorgen.be/binnenland/aclvb-wil-weg-op-naar-duitse-mitbestimmung-b3532835/  

Addisson, J.T., The consequences of trade union power erosion. http://wol.iza.org/articles/consequences-of-trade-union-power-erosion-1.pdf.

Arrowsmith, J. and Pulignano, V., The Transformation of Employment Relations in Europe. Institutions and Outcome in the Age of Globalisation. London, Routledge, 2013.

Bérille, L. et Pilliard, J-F., Le développement de la culture du dialogue social en France. Avis du Conseil économique, social et environnemental. http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_04_culture_dialogue_social.pdf .

Blanchard, O., Jaumotte, F. and Loungani, P., Labor Market Policies and IPF Advice in Advanced Economics During the Great Recession. IMF Staff Discussion Note, 2013.

Cottenier, J., De Boosere, P. et Gourme, T. La Société Générale 1922-1992. Bruxelles, Epo.

Cassier, I. et Denayer, L., Concertation sociale et transformations socio-économiques en Belgique de 1944 à nos jours. Discussion Paper UCL 2009-42.

Conchon, A., Workers’ voice in corporate governance. A European perspective. http://www.etui.org/Publications2/Reports/Workers-voice-in-corporate-governance.-A-European-perspective .

Conseil économique, social et environnemental. Le développement de la culture du dialogue sociale en France. Mandature 2015-2020 – Séance du mardi 24 mai 2016. http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_04_culture_dialogue_social.pdf

Conseil National du Numérique. Travail, Emploi, Numérique/Les nouvelles trajectoires. Janvier 2016.

Cox, G., Rigaux, M. en Rombouts, J., Collectief onderhandelen. Mechelen, Kluwer, 2006.

de Beer, P., De arbeidsmarkt in 2040: ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit. AIAS working paper, 2016 126, http://flexworkresearch.org/nl/publications/6653?context=recent

Decreus, T. en Callewaert, C., Als het compromis niet haalbaar is, krijg je confrontatie en wilde stakingen. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/05/27/als-het-compromis-niet-haalbaar-is-krijg-je-confrontatie-en-wilde-stakingen

de Jonge, J., Hol, A., de Lange, B., Medezeggenschap in beweging. OR in bedrijf, 2014.

De Langhe. R., Waarom betogers op bankiers lijken. De Morgen 25 mei 2016.

De toekomst van werk in tijden van digitalisering. HR Lab,. Future Search Conferentie, 2015. http://www.preparedmind.eu/wp-content/uploads/2016/03/DTVW-Magazine-LOW-1.pdf

Devos, C., Mus, M. en Humblet, P., (red.) De toekomst van het sociaal overleg. Gent, Academia Press, 2011.

Dibben, P., Klerck, G. and Wood, G., Employment Relations. A Critical International Approach. London, CIPD, 2013.

Dhyne, E. and Druant, M., Wages, Labor or Prices. How do Firms react to Shocks? Working Paper Series. ECB N° 1224, July, 2010.

Elgoibar, P., Euwema, M. and Munduate, L., Building Trust and Constructive Conflict Management in Organizations. Springer, 2016.

Euwema, M., e.a., Nieuwe Europese Arbeidsverhoudingen. Afspraken om Sociale Dialoog in Europese Organisaties te Verbeteren.

Farnham, D., The Changing Faces of Employment Relations. Palgrave, 2015.

Fédération Europeénne de l’Actionariat Salarié. http://www.efesonline.org/serv01.htm

Federgon. De toekomst is reeds begonnen. http://www.foresight2020.be/files/Foresight-NL.pdf

Ferracci, M. et Guyot. F., Dialogue social et performance économique. http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/402895.

Flex Work Center Research. De arbeidsmarkt in 2040: ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit. http://flexworkresearch.org/nl/publications/6653?context=recent

Guillot, J.-P., Michel D.-A., L’économie, parlons-en. Cinquante initiatives de dialogue social.Ivry-sur-Seine, Les éditions de l’Atelier, 2014.

Hermans, M. en Ramioul, M., Representatieve werknemersparticipatie in industriële innovatieprocessen. Working paper, KULeuven en Hiva, 2015.

Hoge Raad voor Werkgelegenheid. Rapport 2016.

Hyman, R., Social dialogue and industrial relations during the economic crisis: innovative practises or business as usual? I.L.O. Working Paper N°11, 2010.

Jalette, P. en Bergeron, J-G., L’impact des relations industrielles sur la performance organisationnelle. RI/IR, 2002, vol.57,n°3, p542- 568

Janssen, G., Participatief ondernemen. Etion, Inspiratienota, februari 2016. http://www.etion.be/sites/default/files/documents/beleidsnotas/bn_86_participatiefondernemen.pdf

Keune, K., (red.), Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw, Amsterdam University Press, 2016.

Lammers, C.J., Organiseren van bovenaf en van onderop. Utrecht, Aula, 1993.

La négociation collective, le travail et l’emploi. Synthèse du rapport de Jean-Denis Crombrexelle. France Stratégie.

Leonard, E., Taskin, L., Spineux, A., Desmaret, M., Dialogue social. Rapport de synthèse – Avril 2014, Université catholique de Louvain, Institut des Sciences du travail & Louvain School of Management Research Institute.

Martens, A., Van Gyes, G. en van der Hallen, P. (redactie). De vakbond naar de 21° eeuw

Meessen, F., Loonvorming. Een studie van het secretariaat. CRB, 2009.

Monluis-Féléicité, F. et Lucazeau, R.: Performance économique et dialogue social: entreprise en première ligne. Sociétal N°79.

OECD, Automation and Independent Work in a Digital Economy. http://www.oecd.org/employment/emp/Automation-and-independent-work-in-a-digital-economy-2016.

Planbureau. Administratieve lasten in België voor het jaar 2012. http://www.plan.be/admin/uploaded/201402201313080.PP_114_10710_N.pdf

Participation dans le monde du travail. Participation, N°5, 2013/1. http://www.revue-participations.fr/numero_revue/2013-1-participation-dans-le-monde-du-travail/

PROJET DE LOI visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (projet de loi El Khomri) http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3600.pdf  

Valeria Pugliano and Nadja Doerflinger, Management Perceptions of Social Dialogue at the Company Level in Belgium. Fig. 2.1 (http://download-v2.springer.com/static/pdf/540/chp%253A10.1007%252F978-3-319-08605-7_2.pdf?token2=exp=1429774693~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F540%2Fchp%25253A10.1007%25252F978-3-319-08605-7_2.pdf*~hmac=6dfe5be82a6dc8c63b98597239ee5c54205a0a6f4df32b9b671a35f5b0602b14

Reconstruite le dialogue social. Institut Montaigne, Rapport 2011.

Securex. Belgen vermijden conflicten op het werk. https://www.prevent.be/kennisbank/belgen-vermijden-conflicten-op-het-werk

Sidarnet, D. Les différents visages de la concertation sociale. http://www.lalibre.be/debats/opinions/les-differents-visages-de-la-concertation-sociale-5501d64135707e3e93d9c32d#.VQQHdvhNiyF.twitter

Sission, K. Directe participatie in veranderingen in de organisatie. Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. 1996.

Slomp, H. en van Mierlo, T., Arbeidsverhoudingen in België. Aula. Pocket, Antwerpen, Het Spectrum, 1984.

Social dialogue in micro and small companies. Eurofound, 2014.

Stollt, M. et Meinert, S., La participation des travailleurs à l’horizon 2030. Quatre scenarios. ETUI,

Stroobant, M., Het arbeidsrecht in perspectief: over de fundamenten van het Belgische arbeidsrecht. FOD Werk Seminarie 15 oktober 2015.

SWYNGEDOUW, M., ABTS, K., en MEULEMAN, B.,, Houdingen tegenover vakbonden en stakingsrecht in 2014. Analyse op basis van de postelectorale verkiezingsonderzoek 2014. https://soc.kuleuven.be/ceso/ispo/files/rapport-vakbonden.

TAXLER, F., Collective Bargaining in the OECD: Developments, Preconditions and Effects. European Journal of Industrial Relations. July 1998.

The World Competitiveness Report, 2015 www.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf  

Valeria Pugliano and Nadja Doerflinger, Management Perceptions of Social Dialogue at the Company Level in Belgium.

Van Caenegem, E., De werknemersvertegenwoordiging in kmo’s: een rechtsvergelijkende studie (met ondersteuning van ETUI). Masterproef van de opleiding „Master in de rechten‟ Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2008-2009. http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/595/RUG01-001391595_2010_0001_AC.pdf

Van der Brempt, O., Boone, C., van Witteloostuijn, A., van den Berg, A., Toward a behavioural theory of cooperation between managers and employee representatives in works councils. Economic and Industrial Democracy, I-30 (2014), p.25. http://eid.sagepub.com/content/early/2015/04/08/0143831X15578721.full.pdf?ijkey=GQsSYnTafUImzJE&keytype=finite,

van Houten, G., Akkerman, A., Sluiter, R., Jansen, G. & Vermeylen, G., Directe en indirecte werknemersparticipatie in Europa. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2016 (32) 2

van het Kaar, R., Vennootschappelijke medezeggenschap in de EU en Nederland. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2016 (32) 2

Van Put, A., Participatief ondernemen. Anterpen, Intersentia, 2007.

Van Ruysseveldt, J., Het belang van overleg. CAO-onderhandelingen in België. Leuven, Acco, 2000.

van Teijlingen. H., Medezeggenschap en directe participatie. Odysee. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kXAEQG2R76wJ:www.odyssee.nl/data/files/algemeen/Medezeggenschap%2520en%2520directe%2520participatie%2520-%2520Hans%2520van%2520Teijlingen.DOC+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be&client=firefox-b

VANOVERTVELDT, J., JANSSENS, G. en HUYGHE, S., Het Qwerty-model. Sociaal-economisch overleg in België; VKW-Metena, Beleidsnota nr.12 – aart 2006, blz. 34.

VBO, Agility @ work. Reflect, 2016.

VBO. Arbeidsmarkt en sociale zekerheid. http://vboradar.be/fl/

When social dialogue fails. Amcham, 2016 19 03. http://www.amcham.be/blog/2016/04/when-social-dialogue-fails

Workplace social dialogue as a driver of direct participation? Background paper for the Third European Company Survey. Eurofound, 2013.