De nieuwe president van Frankrijk wil nieuwe regels in het sociaal overleg. De concrete voorstellen zetten ons aan om dit initiatief te volgen. Want, als het regent in Parijs zou het wel eens kunnen druppelen in Brussel.

Lees meer...

Op zoek naar de animatie van een interne opleiding over sociaal overleg voor uw directieleden of kaderleden? Kijk je uit naar een 'patronale' evenknie van de syndicale vorming?

Social Dialogue Network heeft vier modules uitgewerkt. Je kan ze terugvinden als je op de balk hierboven rechts klikt op 'kalender'.

Lees meer...

Zoals elk jaar actualiseren we de tabel met een overzicht van de formele output van het sociaal overleg op alle niveau's.

Lees meer...

En cours de traduction d'un texte bilingue pour le CE ou le CPPT? En panne lors de la rédaction d'une cct en néerlandais?  A la recherche du mot exacte dans l'autre langue? Une machine de traduction gratuite est à votre disposition.

Het wordt tijd om verder te denken dan punctuele voorstellen om het sociaal overleg performanter te maken. De vraag is: welk algemeen kader de noodzakelijke voorwaarde kan vormen voor een sociaal overleg dat groei genereert, tewerkstelling aanzwengelt, sociale bescherming dient, meer gelijkheid waarborgt en minder stakingen? Welke recepten kunnen werken? Of moeten we inspiratie zoeken in de sociale geschiedenis?

Lees meer...