Het gebruik van social media op de werkvloer is nog lang niet ingeburgerd. Werknemers verwijzen niet alleen naar de bedrijfsregels die het gebruik ervan reglementeren maar tijfelen ook aan de toegevoegde waarde. Dit blijkt uit een Brits onderzoek (2013).

Een overzicht van de Franse rechtsregels en enkele praktische tips op net-iris. bieden houvast voor een eigen policy. Zeer van toepassing voor Belgische bedrijven. 

56 procent van de deelnemende bedrijven schakelt sociale media in om te communiceren met medewerkers en om een ‘community’-gevoel te scheppen. Aldus een enquete van Tower Watson.

Alcatel Lucent is het eerste Frans bedrijf dat de vakbonden toelaat ongehinderd gebruik te maken van het intern sociaal netwerk. De enige beperking is het verbod individuele problemen te bespreken.

Bron: Miroir social

Pierre Schaubrouck, voorzitter van het instituut voor bedrijfsjuristen (IB) pleit er voor om het arbeidsreglement aan te vullen met duidelijke regels voor het gebruik van social media op de werkvloer. In samenwerking met bedrijfsjuristen, zo laat hij optekenen in De Standaard.

Dit is een wereldvreemd pleidooi. Dat er regels moeten komen lijkt een goed advies omdat duidelijkheid de werksfeer positief kan beïnvloeden. Maar dat kan even goed zonder de aanpassing van het arbeidsreglement.

Een analyse van de inhoud van het gezag van de werkgever en van de wet op de arbeidsovereenkomsten leert dat dit niet hoeft opgenomen te worden in het arbeidsreglement. De reële toegevoegde waarde van regels in het arbeidsreglement in vergelijking met een dienstnota is in de praktijk betwistbaar.  De ervaring leert dat een wijziging van het arbeidsreglement in ondernemingen met een ondernemingsraad hard labeur is. De procedureslag mondt dikwijls uit op onvoorziene of ongewenste neveneffecten.

Een meer genuanceerd advies zou bedrijfsjuristen beter staan.

Patrons, Dircoms, DRH, syndicats... Qui parle ? Quand ? D'où ? Pour dire quoi et avec quel crédit ? En partenariat avec Meanings, Harris Interactive interroge la communication interne sous un angle inédit : celui de la parole orale. Pour dresser un état des lieux sur ce sujet peu couvert par les études internes, mais aussi pour mesurer le pouvoir performatif de la parole et ses effets sur la confiance dans les acteurs de l'entreprise, dans un contexte sociétal de défiance généralisée (envers les politiques, envers les experts, envers les dirigeants, etc.). En voici quelques extraits significatifs pour Metis.

Werkbaar werk kan je niet afdwingen bij KB of decreet. Er is nood aan een vernieuwde sociale dialoog, over het anders en innovatief organiseren.
Mieke Van Gramberen (De Tijd 5 juni 2015)