www.socialedialoog.be - Employment relations intelligence

Een eerste stap naar meer ontspannen sociaal klimaat is de veroordeling door de leiding van vakbonden en werkgevers van bovenvermelde excessen (bedoeld wordt de excessen bij Meister te Sprimont). Ik doe dit bij deze.

(Pieter Timmermans op deredactie.be)

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.