Een eerste stap naar meer ontspannen sociaal klimaat is de veroordeling door de leiding van vakbonden en werkgevers van bovenvermelde excessen (bedoeld wordt de excessen bij Meister te Sprimont). Ik doe dit bij deze.

(Pieter Timmermans op deredactie.be)