Een eerste stap naar meer ontspannen sociaal klimaat is de veroordeling door de leiding van vakbonden en werkgevers van bovenvermelde excessen (bedoeld wordt de excessen bij Meister te Sprimont). Ik doe dit bij deze.

(Pieter Timmermans op deredactie.be)

Een bedrijf is als voetbal. De onderneming zet de krijtlijnen van het voetbalveld uit waarbinnen wordt gespeeld. Maar de spelers behouden de verantwoordelijkheid over het spel. Het is niet voldoende om de bal te vragen, je moet jezelf vrijlopen zodat je op de juiste plaats staat om te kunnen scoren.
Kristian Vandenhoud, Vice-President HR Atlas Copco