Eurofound publiceerde het klassement van de Europese landen volgens de frekwentie van pestgedrag op het werk. België staat op de tweede plaats.

Het is weliswaar gebaseerd op verklaringen van werknemers en die kunnen zeker beïnvloed zijn geweest door de aandacht die de laatste tijd aan dit ondewerp gegeven werd. Met andere woorden de antwoorden op de enquête zijn even goed het resultaat van het gedrag van "pesters" als van de gevoeligheid van de "slachtoffers". Het is toch een resultaat dat aanzet tot vragen.

pesten op het werk

Bron: Eurofound

Werkbaar werk kan je niet afdwingen bij KB of decreet. Er is nood aan een vernieuwde sociale dialoog, over het anders en innovatief organiseren.
Mieke Van Gramberen (De Tijd 5 juni 2015)