Conflict hoort bij organisaties. Volgens TNO heeft één op de vier werknemers een conflict met collega’s en één op de vijf met zijn leidinggevende. Op deze site vind je informatie om met conflict om te gaan zodat je minder last hebt van de nadelen en meer profiteert van de voordelen

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.