Avez-vous pensé à une formation pour vos cadres équivalente à la formation dont jouissent les délégués syndicaux de votre entreprise?

Lees meer...

Door Maxime Loose

 

Loont het de moeite om te investeren in sociaal overleg? Is er een evidence based antwoord op deze vraag? Social Dialogue Network vroeg The VIGOR Unit dit te onderzoeken op basis van een literatuurstudie van de best beschikbare wetenschappelijke kennis rond dit vraagstuk. We durven voorzichtig besluiten dat investeren in goed sociaal overleg, gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en open communicatie, het waard is. Constructief sociaal overleg gaat immers hand in hand met positieve organisatie uitkomsten.

Lees meer...

De Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) heeft een onderzoek laten uitvoeren waarbij de jobkwaliteit in België in 2015 werd geanalyseerd aan de hand van de gegevens van de enquête naar de arbeidsomstandigheden in Europa, de “European Working Conditions Survey” (EWCS), van de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound). 

Lees meer...

Un fait est certain: la diversité est une réalité de plus en plus évidente dans le monde des entreprises, ce qui génère l’expression d’un fait religieux, spirituel ou identitaire. Cela suscite gène, irritations, incompréhension, comportements discriminatoires, ... Comment s'y prendre?

Lees meer...

Op zoek naar houvast als u geconfonteerd wordt met de eis voor een gebedsruimte in uw onderneming, met sexuele intimidatie op het werk, met een klacht van ongelijk loon?

De online-opleidingstool over de anti-discriminatiewetgeving biedt houvast in uw zoektocht naar een evenwichtige oplossing.

Kijk bijvoorbeeld onder situaties, vervolgens onder Criteria. Er worden een aantal situaties onderzocht. Telkens wordt een  ‘juridisch’ antwoord gegeven, gevolgd door een ‘advies van de manager’.

De conservatiefste reacties krijg ik van hr-mensen. Zij zijn vaak degenen die nog het meest vasthouden aan de structuren, hiërarchische lagen en functieomschrijvingen.
Peter Hinssen (De Tijd 23-05-2015)