• Volgens het huidige niveau van de technologische ontwikkeling zijn 2,2 miljoen banen in België, of 49% van het totaal, vatbaar om op termijn geautomatiseerd te worden, althans in hun huidige vorm.
  • 35% van de jobs heeft een grote kans (groter dan 70%) om geautomatiseerd te worden.
  • Het zijn de administratieve medewerkers, verkopers en huishoudhulpen die door de automatisering het grootste aantal banen kunnen zien verloren gaan.
  • Deze resultaten bieden echter ook kansen voor de economie: de technologische vooruitgang laat immers toe arbeid vrij te maken om nieuwe taken uit te voeren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De uitdaging is dan ook om zich eraan aan te passen zodat het een bron van welvaart kan zijn.

Bron: ING Focus-Werk

Hoe de industriële revolutie bijvoorbeeld de distributie door elkaar schudt kan men lezen in het artikel van De Tijd van 21 mei 2015: is het einde van de fysieke winkel nabij?

De technologie zal echter de tewerkstelling niet vernietigen en de stagnatie van de lonen is tijdelijk, zo vertelt James Bessen.

Previous technological innovation has always delivered more long-run employment, not less. But things can change.

There will still be jobs. Even Mr Frey and Mr Osborne, whose research speaks of 47% of job categories being open to automation within two decades, accept that some jobs—especially those currently associated with high levels of education and high wages—will survive (see table). The Economist.

Allons-nous vers une déconnexion revenu / travail ?

Lees meer...

Een opportuniteit om zes topsprekers te horen spreken over de toekomst van het werk. Wanneer: 11 juni. Waar: Amsterdam. Programma.

It's not the unions who are "Shaping the Future of Work." Instead, the future of work in developed industrial nations such as Germany and Japan is being shaped by the demographic trends of an aging society.

The future of work is also being shaped by engineers and IT specialists who are working on the production systems of the future, under the headline "Industry 4.0."

But Rolf Wenkel believes Germany's unions will continue to have an important role to play in future nevertheless. His guess is that the trade unions will play a rather conservative role in coming years.

Niemand betwist het stakingsrecht, maar niemand mag het recht om vrij te gaan werken, vrij naar het ziekenhuis te gaan of vrij naar school te gaan betwisten.
Charles Michel, Eerste Minister, in de Kamer der Volksvertegenwoordigers op 22 oktober 2015