Een analyse door prof. Marc De Vos

Pour ceux qui n'ont pas peur de quelques réflexions philosophiques pendant 17 minutes sur le travail (passé, présent, avenir): Des idées sur l'avenir du travail: Alain Supiot

The World Economic Forum’s Future of Jobs Report seeks to understand the current and future impact of keydisruptions on employment levels, skill sets and recruitment patterns in different industries and countries. It does so by asking the Chief Human Resources Officers (CHROs) of today’s largest employers to imagine how jobs in their industry will change up to the year 2020.

De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk is het onderwerp van een publicatie van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Lees meer...

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.