In een persmededeling van 30 december schrijft ACLVB: “KBC heeft niet het recht om eenzijdig te beslissen met wie zij wel of niet naar de onderhandelingstafel gaat.” Die zinsnede roept wel commentaar op.

Lees meer...

Juristen kwalificeren de arbeidsovereenkomst als overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in ruil voor een loon te werken onder diens gezag en leiding van de werkgever. De arbeidsovereenkomst is in essentie, volgens de huidige rechtsleer, een middelenverbintenis. Is die opvatting bestand tegen de evolutie van de arbeidsorganisatie en dus van de arbeidsverhoudingen?

Lees meer...

Hoeveel cao's hebben de sociale gesprekspartners in de NAR gesloten?  Hoeveel adviezen hebben ze gegeven? Hoeveel sectorale cao's zijn er geregistreerd? Stijgt het aantal ondernemingsovereenkomsten?

U kan het antwoord lezen in onderstaande tabel.

Lees meer...

Op vrijdag 27 februari keurde de Regering het voorontwerp van wet goed betreffende de sociale verkiezingen.

De periode van de sociale verkiezingen is vastgesteld van 9 mei tot 26 mei 2016. 

De drempels voor de oprichting van de inspraakorganen worden behouden op 50 werknemers voor het comité en 100 werknemers voor de raad.

In vele bediendesectoren is de bevoegdheid van de vakbondsafvaardiging beperkt tot het "gebaremiseerd" personeel. Recente rechtspraak zet dit principe op de helling.

Lees meer...

Staken is zoiets als de nagels van een kat, verborgen in zijn poezelige poot. Scherp.
Ton Heerts, voorzitter FNV.